Chinese Journal Of Cell And Stem Cell >About us >edirorial board and staff

Journal content

edirorial board and staff

Editor-in-chief
Jianming Tan
Fuzhou General Hospital, Fuzhou

 

Associate Editors
Yilin Cao
Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai JiaoTong University School of Medicine, Shanghai
Bingyi Shi
Organ Transplantation Center, Second Affiliated Hospital of General Hospital of Chinese PLA, Beijing
Yi Jiang
Department of Hepatobiliary Surgery, Fuzhou General Hospital, Fuzhou
Shukui Qin
The 81st Hospital of PLA, Nanjing

 

EDITORIAL BOARD
Xuetao Pei
Beijing Institute of Transfusion Medicine, Beijing
Zuguo Liu
Medical College XiaMen University, Xiamen
JunBo Ge
ZhongShan Hospital, Fudan University, Shanghai
Yongquan Gu
Department of Cardiovascular Surgery, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing
Quanyi Guo
The General Hospital of Chinese People’s Liberation Army, Beijing
Zikuan Guo
Institute of Radiation Medicine, Academy of Military Medical Sciences, Beijing
Shunchang Jiao
PLA General Hospital, Beijing
Hui Li
Chaoyang Hospital, Beijing
Lianming Liao
Fujian Academy of Integrative Medicine, Fuzhou
KaiYan Liu
Institute of Hematology,Peking University People’s Hospital,Beijing
Ye Tian
Department of Urinary Surgery, Beijing Friendship Hospital affiliated to Capital Medical University, Beijing
Hengxiang Wang
Department of Hematology, Air-Force General Hospital of Chinese People’s Liberation Army, Beijing
Renzhi Wang
Peking Union Hospital, Beijing
Yingxin Xu
Institute of General Surgery, General Hospital of Chinese People’s Liberation Army, Beijing
Xiaodong Zhang
Urology Department, Chaoyang Hospital Affiliated to Capital Medical University,Beijing
Zhe Zheng
Cardiovascular Institute and Fuwai Hospital,Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing
Kai Feng
Organ Transplantation Center, the 309th Hospital of People’s Liberation Army, Beijing
Daihong Liu
People’s Hospital, Peking University, Beijing
Zhongquan Qi
Medical College XiaMen University, Xiamen
Yanfeng Song
Fuzhou General Hospital, Fuzhou

 

Qinghua wang
Fuzhou General Hospital, Fuzhou
Weizhen Wu
Fuzhou General Hospital, Fuzhou
Sunliang Yang
Fuzhou General Hospital, Fuzhou

 

Zhongli Chen
The First Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University, Guangzhou
Xiang Hu
Shenzhen Beike Cell Engineering Institute, Shenzhen
Yangqiu Li
Medical College of Jinan University, Guangzhou
Guanghui Pan
the Second Affiliated Hospital of Guangzhou Medical College,Guangzhou
Jianchuan Xia
Cancer Center of Sun Yat-sen University, Guangzhou

 

Peng Xiang
Sun Yat-sen University,Guangzhou

 

Xiangjun Zhou
Nanshan High-tech Zone, Shenzhen

 

Yongxiang Zhao
Guangxi Medical University,Nanning
Yunxian Chen
The first Hospital, Harbin Medical University, Harbin
Xuefeng Bai
The Third Hospital, Harbin Medical University, Harbin
Bo Yang
The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou
Changsheng Ming
Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology; Wuhan

 

Weijie Zhang
Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan
Yi Wang
The Second Affiliated Hospital of Nanhua University, Hengyang
Yousheng Li
Nanjing General Hospital, Nanjing
Wei Zhang
People’s Hospital of Jiangsu Province, Nanjing
Zhanquan Li
People’s Hospital of Liaoning Province, Shenyang
Xiaofeng Yang
the 463th PLA Hospital, Shenyang
Feng Zheng
Fuzhou General Hospital, Fuzhou
Wen Su
Shanxi Tumor Institute, Taiyuan
Linhua Yang
the Second Hospital of Shanxi Medical University, Taiyuan
Ying Han
Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi’an
Wujun Xue
the First Hospital Affiliated to Xi’an Jiaotong University, Xi’an
Weiping Liu
Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi’an
Weiping Dong
The First People’s Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University, Shanghai
Tongyu Zhu
Sun Yat-Sen Hospital of Fudan University, Shanghai
Yiping Lu
West China Hospital of Sichuan University,Chengdu
Zhijian Xiao
Institute of Hematology, Chinese Academy of Medical Sciences,Tianjing
Jianghua Chen
The First Affiliated Hospital, Medical School of Zhejiang University, Hangzhou
Jianan Wang
The second affiliated Hospital, Medical School of Zhejiang University, Hangzhou
Yongping Song
Henan Provincial Tumor Hospital,Zhengzhou
Yanjun Liu
The 306 Hospital of PLA,Beijing
Jun Ma
Harbin Blood Tumor Research Institute,Harbin
Huanjin Song
the Second Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, Xi'an
Xinhua Pan
Kunming General Hospital, Kunming
Dalong Zhu
Affiliated Drum Tower Hospital of Medical College of Nanjing University, Nanjing
Zhongchao Han
Institute of Hematology & Blood Diseases Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Tianjin
Shaoqiang Lin
Wenzhou Medical College, Wenzhou
Zhenya Shen
The first Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou
Lianrui Guo
Xuanwu Hospital, Capital Medical University,Beijing
Jingfu Wang
College of Life Sciences, Zhejiang University, Hangzhou
Hongyun Huang
Beijing Rehabilitation Center,Beijing
Xiaozhong Guo
Shenyang General Hospital, Shenyang
Wude Liu
the First Affiliated Hospital of Nanchang University,Nanchang
Chunyan Zhou
Health Science Center,Peking University,  Beijing
Yingfeng Wu
Xuanwu Hospital,Capital Medical University,Beijing
Xiaochun Shu
The fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Zhuhai
Yong Gao
The Affiliated Hospital of Bengbu Medical College, Bengbu
Jian Ming
The 202 Hospital of Chinese PLA , Liaoning
Yongxiang Li
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University, Hefei
Xudong Zhang
Calvary Mater Newcastle Hospital, Australia

 

Hu Chen
The Affiliated Hospital of the Military Academy of Medical Sciences, Beijing
Li li
Guangzhou General Hospital, Guangzhou
Xiaoxia LÜ
Provincial Hospital affiliated to Shandong University, Ji’nan
Dongjun Lin
the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University, Guangzhou
Shihua Zhao
Fuwai Hospital and Cardiovascular Institute, Peking Union Medical College and Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing

 

MANUSCRIPT EDITING
Dongping Zhu, Director of Manuscript Editing
Lianming Liao, Vice Director of Manuscript Editing and English Language Editor;
Weizhen Wu, Shunliang Yang, Heping Zhen, Muyun Liu, Senior Manuscript Editors
Shaoting Li,Xiaozhen Cai, Yuan-yuan Chen, Yan-ping Lü, Manuscript Editors
Qinshen Wang, Production Coordinator